ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το πρωτάθλημα LEGENDARY ULTRA TRAIL αποτελείται από δύο αγώνες: Τον αγώνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Διοργάνωσης FROZEN PEAKS – ΨΥΧΡΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ (261 χιλ και D+ 11.636 μ) που διεξάγεται 2 - 5 Μαΐου 2019 και τον αγώνα X – Ultra Tihiorace της Διοργάνωσης Tihiorace (190 χιλ και D+ 11.000 μ) Που διεξάγεται στις 19 Οκτωβρίου 2019.

Για να βαθμολογηθεί ο αθλητής θα πρέπει να καταθέσει δήλωση συμμετοχής στο www.legendaryultratrail.com, να τερματίσει και στους δύο παραπάνω αγώνες. Χωρίς δήλωση συμμετοχής δεν θα τύχει βαθμολογίας, ανεξάρτητα αν τερμάτισε στους δύο αγώνες. Αθλητής που δεν τερματίσει ή ακυρωθεί σε κάποιο αγώνα, βαθμολογείται στον συγκεκριμένο αγώνα με 100 πόντους. Με τη δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τους όρους και τους κανονισμούς που διέπουν και τους δύο αγώνες Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί έως το 1999.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για τους αθλητές που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα LEGENDARY. Ο συμμετέχων πληρώνει το κόστος συμμετοχής των δύο αγώνων που συμμετέχει.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο κάθε αθλητής που δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα LEGENDARY ULTRA TRAIL, ανάλογα με τη θέση κατάταξης του στον κάθε αγώνα, παίρνει και τους αντίστοιχους πόντους. Π.χ 1 πόντο ο πρώτος, 2 πόντους ο δεύτερος, 3 ο τρίτος κ.ο.κ. Ο κάθε αγώνας έχει έναν συντελεστή βαρύτητας. Ο αγώνας ΠΑΝΟΡΑΜΑ έχει συντελεστή βαρύτητας 2, ενώ ο αγώνας X - Ultratihiorace, συντελεστή βαρύτητας 1. Οι πόντοι του κάθε αθλητή ανά αγώνα πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας του αγώνα. Νικητής αναδεικνύεται ο αθλητής με τους λιγότερους πόντους. Π.χ Ο πρώτος του ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1Χ2 = 2 και αν τερματίσει πρώτος και στο Χ - Ultra 1Χ1 = 1 Σύνολο 2+1 =3 Σε περίπτωση ισοβαθμίας, νικητής ανακηρύσσεται αυτός που έχει: α. τις καλύτερες θέσεις στους δύο αγώνες. β. την καλύτερη θέση στον αγώνα με τον μεγαλύτερο συντελεστή Π.χ Ο αθλητής Α, πρώτος στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, πόντοι 2. Τερματίζει τρίτος στο Χ Ultra πόντοι 3. Σύνολο 2 + 3 = 5. Ο Β αθλητής, δεύτερος στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, πόντοι 4. Τερματίζει πρώτος στο Χ Ultra πόντοι 1. Σύνολο 4 + 1 = 5. Νικητής αναδεικνύεται ο αθλητής Β γιατί έχει δεύτερη και πρώτη νίκη, ενώ ο αθλητής Α έχει πρώτη και τρίτη νίκη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΕΠΑΘΛΑ

  • Γενική κατηγορία ανδρών (1ος – 2ος – 3ος)
  • Γενική κατηγορία γυναικών (1η – 2η – 3η)
  • Στον 1ο και 1η κάθε ηλικιακής κατηγορίας (20 – 39) (40 – 54) (55+)

* Για να σχηματιστεί ηλικιακή κατηγορία θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις αθλητές.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Οι οργανωτές του Πρωταθλήματος δεν ευθύνονται για τον τραυματισμό, θάνατο, μερική ή ολική ανικανότητα κατά τη διάρκεια ή εξ αιτίας των αγώνων καθώς και για οιαδήποτε άλλη βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων, οι οποίοι όταν υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής δηλώνουν ότι έχουν την εμπειρία και την επίγνωση των δυσκολιών και των κινδύνων που απορρέουν από αντίστοιχους αγώνες σε ορεινό περιβάλλον. Επίσης ότι έχουν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις που διαπιστώνουν την άριστη κατάσταση της υγείας τους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Η Διοργάνωση του Πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ως άνω κανονισμών, αν κριθεί απαραίτητο, για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς να αλλοιώνεται το ύφος και το ήθος του Πρωταθλήματος.