ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο κάθε αθλητής που δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα LEGENDARY ULTRA TRAIL, ανάλογα με τη θέση κατάταξης του στον κάθε αγώνα, παίρνει και τους αντίστοιχους πόντους

 • Οι αγώνες έχουν τους παρακάτω συντελεστές βαρύτητας:
  • Πανόραμα: 2
  • X-Ultra Tihio Race: 1
 • Η κατάταξη του κάθε αθλητή πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας του αγώνα.
 • Αθλητής που δεν τερματίσει ή ακυρωθεί σε κάποιο αγώνα, βαθμολογείται στον συγκεκριμένο αγώνα με 100 πόντους.
 • Νικητής αναδεικνύεται ο αθλητής με τους λιγότερους πόντους.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, νικητής ανακηρύσσεται αυτός που έχει:
  • τις καλύτερες θέσεις στους δύο αγώνες.
  • την καλύτερη θέση στον αγώνα με τον μεγαλύτερο συντελεστή

Παραδειγματα

ΑΘΛΗΤΗΣ Α

κατάταξη στον αγώνα Πανόραμα: 15

κατάταξη στον αγώνα X-Ultra Tihio Race: 23

Βαθμοί στο Legendary Ultra Trail: 2*15 + 1*23 = 53


ΑΘΛΗΤΗΣ Β

κατάταξη στον αγώνα Πανόραμα: 2

κατάταξη στον αγώνα X-Ultra Tihio Race: 3

Βαθμοί στο Legendary Ultra Trail: 2*2 + 1*3 = 7

 

ΑΘΛΗΤΗΣ Γ

κατάταξη στον αγώνα Πανόραμα: 1

κατάταξη στον αγώνα X-Ultra Tihio Race: 3

Βαθμοί στο Legendary Ultra Trail: 2*1 + 1*3 = 5

 

ΑΘΛΗΤΗΣ Δ

κατάταξη στον αγώνα Πανόραμα: 2

κατάταξη στον αγώνα X-Ultra Tihio Race: 1

Βαθμοί στο Legendary Ultra Trail: 2*2 + 1*1 = 5

 

Για τους αθλητές Γ και Δ, οι οποίοι είναι ισόβαθμοι, προσθέτουμε τις κατατάξεις τους:

Αθλητής Γ: 1+3=4

Αθλητής Δ: 2+1=3

Νικητής αναδεικνύεται ο αθλητής Δ, ο οποίος έχει μικρότερο άθροισμα κατατάξεων στους δύο αγώνες.